Publicacions

PUBLICACIONS ARTESANES


ESPILL DAURAT. Microtexts retallables per duplicat. Maquetat i enquadernat a mà per Llibres Artesans el setembre de 2014. Publicat el setembre de 2014
Dipòsit legal: B-25031-2014

* * * * * * * * * *BATECS D'ENYOR. Llibre amb CD amb els textos llegits per Núria Lorente i música al piano de Raül Benéitez. Cobertes del llibre pintades i títol manuscrit per Ferran Cerdans de Llibres Artesans. Maquetació i enquadernació Núria Lorente. Publicat el novembre de 2016. 
Dipòsit legal: B-19221-2018

 * * * * * * * * * * 
LLUM, OMBRES, CAMINS, VIDA. Poemes i haikus. Maquetat i enquadernat a mà per Núria Lorente. Il·lustracions de les cobertes de Reme Sánchez, artterapeuta. Publicat el novembre de 2018.

* * * * * * * * * * 
LLETRES I FILS. Revista, en format artesà amb poemes, relats curts, acròstics, haikus... Publicada l'abril de 2020.

* * * * * * * * * *

 

PUBLICACIONS CONJUNTES / COL·LABORACIONS


Prologuista a V de Bes de Núria Miramelsmots

Microrelats: 'Complicitats artístiques', 'La desgraciada vida dels Llistosella' i 'El dentista i el seu fidel company' a Carner davant 12 miralls, llibre sorgit al taller 'Escriu el teu llibre de Sant Jordi' a Casa Elizalde de Barcelona l'abril de 2017.

Microrelats: 'Mixeta i Blanquet' i 'Un pont de silencis' al llibre de Sant Jordi de Vull Escriure, 2018.

Microrelat: 'Pluja' al llibre de Sant Jordi de Vull Escriure, 2019.

Microrelat 'Olor d'absència' al llibre de Sant Jordi de Vull Escriure 2020.

Col·laboracions puntuals a les revistes El Brogit i La Veu de Torre Llobeta.

 

Comentaris