La recerca | Escribir jugando

.

–Aquesta editorial fa anys que ha tancat.
–Potser en alguna llibreria d’anitc el trobaràs.
Aquestes són les respostes que la Cèlia ha obtingut a les prop de quaranta llibreries que ha recorregut. El llibre que cerca, escrit en primera persona, narra la història d’un home que se’n va anar de casa deixant l’esposa i dues filles petites.
Cansada, la Cèlia camina pels carrers buits de la ciutat. No pensa rendir-se. Amb l’única pista que té per conèixer els seus orígens, continuarà a la recerca de la història de l’avi que no ha conegut.


Proposta per al repte ‘Escribir jugando’, del blog de Lídia Castro Navas: escriure un microrelat o poema (màxim 100 paraules) a partir de la imatge de la carta i el dau. Com a repte opcional: que la història contingui el número 40.
https://lidiacastronavas.wordpress.com/2019/04/01/escribir-jugando-abril/

 

Comentaris